09 0 ש"ח (כולל מע"מ) באילת 24.10 ש"ח

מאי 2000

שי א ו \ 1 )|

גליו זה | מצווף ‏ 4 מעוחק האסטרטוגיה החלא "/

וו 1 וי

על גבי הוזסח-6

7

נהיגה במכונית המיתולוגית - 000070600 הירחון למשחקים: משחקי מחעוב, משחקי טלוויזיה, משחקי חפקידים ועוד.. הכי אסטרטגיה - 2 מא0/םנדד ו % ו סימולציה חדשה, הממלכה לרשותך = ו עולם הדפדפנים - 6 תק 186א 2 0 0 - נכחרת ד על ל יי"

ו וו

-- לטנה מת: נכנס ל שרי

ה הפעם .0 המעדוכתת

ה ומי לא יהיה שם - כל

= החברות, כל הקניינים, כל בתי

| התוכנה, כל מערכי ההפצה. בקיצור

כל מי ששייך לעולם משחקי .

המחשב בדרך זו או אחרת.

והפעם, זה הולך לקרות בגדול/ 8 0 =

גם עבור ?ז/ט, ואנחנו הולכים = להביא לכם את הסיפורים 8 החמים ביותר וכל החידושים 30 -

שכולנו מחכים להם. 7

מבחינת משחקי ה-6, אין ספק =

ש-1141.0 הולך לעצור כמה נשימות 0 |

ולהוציא את חברת בנג'י כאחת 0-5

המנצחות הגדולות של התערוכה -.

כן | כמו כן, כולם מצפים לראות ד 9

, הגדולה הולכת לשמור על הממדים ‏ 0 -

6 שלה במסגרת הזו, ויהיו לנו ראיונות. - ו 0 | .> עם אנשי התוכנה של 7

דה הלוליולווקויו-------ד = 41078 1,110.56 147018 5 רה

אא 09 פאם 6 0 ו-8208₪18 גם. חוץ מזה, אנחנר. מתים לראות את זירת = = -. ל

חק אם ו מ ב

. ו . : = 6 2% אם רו לט תי ו 2 8

5 0 לש 2

,/

8 ל ל 7 שמנסה לקת לק 2 -- ו |

שוש

א 4

2"

ל"

ו

וו -

0

5

ו

/

4

ו ו 0 0

/

2 0

-

קובי סיט * עורך 80: דויד 0 ערן פולוסצקי + עורן זלוויזיה: אורן רביב | | | בפניבם | חלדושים בזמן | .. נטרנט: גיל שגברג ה 7 7 . ו מנויים: אורית בן טל * צלם: יהודה | |הקצר בגה | / | רג, רוע

" רט, / 4

0

קס 1 + / 2% 0 חומ ל

=

מזירי ה המוצרים המתפרסמים ו עשויים להשתנות, המערכת א

4

4/

= 9 המק הפיארי רק ל ה 90 אי | רקח קדה 4-חהיעתי

דיד :5

רא שי

- -%

2 -

2

. 2 ו "2-2

- "תפי - ,5

2 2 5 7

%

2 . . 2 2 . : + . ב \ א 1-ו + 2 שור טפושהו מל

5 9% 6 הקוור יי

2-5 5007 .3045522 לפ

כ החד ------=-; א אל

2

%רד הר -רוקשי--ז

יחידת ה-101 פולשת לנורמנדי, ואנו 0 נכנסים לכותר טקטיקה/אסטרטגיה | לתקיית 8₪]

+

נוסף כדי להשיג את המשימות והיעדים . שהצבנו לעצמנו. ל

כ

הוותיקים יותר מבינינו זוכרים היטב את ה-= וופסווצה.ום, אותן בובות שהטריפו את הילדים והקדימו בשנות אור שגעונות מודרניים יותר כמו פרבי, פוקימון, טמגוצ'י ועוד צעצועים ומיניאטורות שהשאירו אותנו עם זכרונות טובים. עברו שנים ויצא שהמעבר של דמות ה-= וופסווצג. וס לעולם משחקי המחשב נעשה על ידי חברת זזס5-ופּט (בית היוצר של ריימן) שהביאה את >פצוו, קווסט/פעולה המבוסס על גיבור = וופסווצה וס אולטימטיבי שאמור להביא מושבה שקטה לחוף מבטחים תוך כדי מאבק בכוחות האופל 2 הל וליו ורי

מצויד בחץ וקשת, 1/6 מוכן הי אקץזז נלחם במטאור - מי אמר לחיות. ל

לא מספיקה השיטה הקונבנציונאלית ו ו 7 ו גדול.

8

, 1 כולם פשוט נשאבו - כמו פרק של

ו

ו ו והנה הענק הזה שלא ייוותר בקלות.

ועכשיו ל

למרות הכל, אנחנו לא גדולים על = בכל מקרה, גם כאן נידרש לחישמר מהזאב הרע...

77 ה)

\ ו

7 3 פטס 0 שמצא את עצמו ה- - - גם . חי ז- זת

במקומו - וה-19 לא היו שינויים -‏ | גדולים מדיי אבל 4 מו ה-20 (הקו |

ל

אבל לא הכל שחו האלה אנו מוצאים ; שלבים אל המקום ה-10. , | % במקום ה-12 של המצעד גם ‏ יאינר | 00000 6

0 / א 0%

פחסוזסוססז ס[ס | 6 ]8001051188 ו 898

שפשוט 00 8 שלבים 77 / -0 ירידה של 4 שלבים נרשמה במקום ה- 13‏

שם החברה ץג וסהשדאו קאה וק דהספסהסווא 2 פשהוקוום 0 0 ססגּ 8 010 8 סו זס 68055ה דח סוסה דס= ₪1 והטהדאסס הוזק וג וגו ו שד 300 | וווצ 6ו₪)ה\ 6 ו ג ומהשדאו = מדה6 פ'הטס.841 ז זאשווהאהטסד והמהאט החםופ הסההההק ססג3ּ וו סו הוה 8 דוזסווו 1 שפסהקסהסו : 2 אסודה?ו.וושוס | וס ד-9₪ 2 וו ו 60 אסופוטודס א | טס פופ וסקס :שא ו-= וה ץג השאו מוווקן 8.0 פהשססעו זס 06 הלקו ו | דקההסהה ד החחפופ ופוסו סססעשדפטעש

לאחר שיתוף פעולה שערכנו עם! אתר האינטרנט בונו, בחנו את חוות דעתו של הקהל הצעיר על משחקי מחשב, | ולפניכם התוצאות הסופיות:

מה היה סוג המשחק האחרון שבו שיחקת?

3 אסטרטגיה 0-7

4 פלטפורמה ו 5 - 5 אקשן | 000 6 הרפתקה 7

ה ד ההק ייוו המשנ רו

7 סימולטור טיסה חח

סה"כ מ

מס' בוחרים | אהו | . | 1 מיחצים מ-כ------ 2 ספורט - 4 .

| מירצום > - 0%

ו ויוי ו

. 5 ספורט 006> 8%

ו + == דהה +- ההה-הה ==

3 אסטרטגיה 3 2%

האס קדוב שר וסור רכיכב "לה דהה הלד "יחרי ההשו 4-ל ל א-ש שג א המוד השש 2 השינ שש ורש שוש

| פלטפורמה | ו 3%

אקשן 0 15 6%

2 וו ו

= / | הרפתקה | 7 2%

| סימולטור טסה 2 17 3% 2 | 7 00%

מה היה סוג המשחק האחרון שאותו קנית?

ו ו ו ןווי -- ו

3 אסטרטגיה 978 260

- ו ‏ הו הואוו טל שי אמות ואוו ו וי

/ פלטפורמה > 7 5

5 = אקשו 005 1%

: הרפתקה | חל

7 סימולטור טיסה 1108 0%

= ה ל = ה ה יק הדרו" הראהה ה הרש הודח )הלה -ייר=--=--4---י-לן-ה רכש שובי יצ ברב שש מן נוכג ש

8 מכות ה סה'כ 203 0%

ט - . 2 - - ו |-ּּ[ע ה /[ רו התצהתותהתייויייהווויי ו

= מה תעדיף לקחת לאי בודד? =

מס' בוחרים אחוז . | 1 | מיחצים 7 .. 1% .

מס' בוחרים אחוז

וני ו וי וו[ וו

0 ו זחפו= 113 22%

- כ ה 0-21 הלכא ונכ ל 1-52 1% הש 1.:

3% 121 .-- --

דהה "הרהז החדהה == -- ב-א 2

8. ה - 5

הפקל =-24 שד

ל = ה הווהה א-ש הדלקהה ודד -מש ש - ש4 ג2 - שש שהש-ש-ש-ן וששם

2% 07 0 6 4

4% 7 0865 8 7

10% 7 0 -

מאת: ערן פולוסצקי

אתה יכול לגשת 7 המשימות הסטנדרטיות. ל ו ב 0 ו אמנם

שמור את 0% זכרת ל - קמ והפעל את המשחק. כעת, בזמן המשחק, = לחץ על 1+75ו0). כדי להפעיל את התיבה והכנס אחד מהצ'יטים הבאים (דרך אגב, 90ך+1זו גם סוגר את התיבה)?/ ‏ 0 = 0 [009:000811 - נותן לך קסם הרות פרה, אם אתה נמצא 0 0 (0 210818:07711081100888). - את כל > החפצים 0 התקדמות העל לה. =

0 0 7 > מסוף 7 9 3 מטבעות זהב. ו

() 21681020020)סהי 0 - מוג ע תרנגולות רצחניות שיגנו % ךבסל | מחיר, -‏ 0% 5 ו ו - מסמן את האזור שחקרת, 0 --. | המשימה, אבל אתה יכול לא לרשום כלום, וזה עדיין עובד. אמנם אי אפשר לגשת אל משימות המערכה (שם הסיסמה כן פעילה), אבל חברת 581 הבטיחה לשחרר את הסיסמה בקרובי ‏ ו

-- ל המקש ץ 5 ל הופכת את המטוס קלך לבלתי- פגיע. הצ'יט הזה. לא עובד במהלך משימות מערכה.

טיפ קטן: בזמן משחקים מרוב בהם אתה משתף פעולה. | שחקני נוספים, כדאי ללחוץ . על המקש 7 . להפעיל עשן מהכנפיים. זה יאפשר לך (ולחבריך) להבחין טוב יותר אחד בשני..

הצ'יט הבא עובד רק עם גרסת ההדגמה, אבל הוא חמוד, אז הכנסנו אותו בכל מקרה: כאשר הדמו מתחיל, המשך לכיוון העמק עד

= 5 ו ו אתה אמור ל

היבנס. למצב העריבה כדי ל נהג חדש. עכשיו, הכנס אחד מהשמות הבאים עבור הנהג שלך:

ולחץ על המקש : כדי להשתמש בנוזל

ששני תותחים יתקיפו אותך, כעת, פנה ימינה אל האזור שמואר באור אדום והיכנס

אע - מכונית רקטה. כאלוחת ד - מצב מהיר.

68 וא - אין גלגלים.

5 אא - אין שילדה.

/- 8 מוות כתוצאה 0 לתר,

בחר רובוט שנוטה להתחמם בזמן 6 הה41.. כעת, בצע 517186 החק]\.

הקירור שלך. אם אתה עושה זאת בתזמון נכון, אתה אמור לקבל הודעת

6 12631 11631, והרובוט שלך 2 ימות עוד מהתחממות יתר.

כדי 8 בקטעי הסרטים של המשחק, א או

לקפוץ לכל שלב במשחק, בצע את סדרת. הפעולות הבאה בתפריט הראשי:

= | כדי לצפות בכל קטעי הסרטים, החזק את ל המקש 5 לחוץ והשתמש במקשי החצים

= = ההאים: למעלה, שמאלה, ימינה, שמאלה,

| ימינה, שמאלה, ימינה, למטה.

כדי לבחור שלב, החזק את המקש 516 לחוץ והשתמש במקשי החצים הבאים: למטה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, למעלה.

קר? 6 שמה שהפריד ד בונך ובין ק קו הגמר היו מספר שניות? ובכן, מסתבר שאפשר לארגן שדריסת זומבים תוסיף לך זמן, וזה בדיוק מה שאנחנו עומדים לעשות: ערוך את הקובץ 1/1 9ו128, וחפש את החלק בו יש הוראות עבור כל אחד מהשלבים (יהיה עליך

לגלול את המסך כלפי מטה די הרבה). השורה הראשונה של החלק הזה היא 11008ת120)1 806 3-6 806 3,

כעת, חפש את המידע של המשימה הראשונה (אמור להיות רשום ם1/]18810 ואחריו א 3300, כאשר א מציין את מספר

המירוץ). בקבוצה הראשונה של ההוראות

אמור להיות רשום 4/8166. שומוך |טגאוכן, ויהיה עליך לשנות את הערך 0 1- (אולי

| כדאי שפשוט תחפש את הטקסט

5 116 12188016 בעזרת אפשרות

| החיפוש של עורך הטקסט שלך). אם אתה = | רוצה שהצ'יט הזה יעבוד לגבי כל המירוצים,

יהיה עליך לחזור על השינוי שביצעת לגבי כל שאר הקבוצות (יש עשר קבוצות כאלו),

= = לסום, שמור את הקובץ, הפעל את המשחק 7 - לדחוס | זומבים כדי לקבל בונוס ו

כרי ל את הצ'יטים, הכנס את השמות הבאים עבור שם השחקן:

פוטס - מפעיל את הצ'יטים. הכנס אותו ראשון.

8068 - מקסימום כבוד מכל הכנופיות.

קטסצו69 - כל המוסכים פנויים.

זג - כלי הנשק שלך נשמרים גם לאחר שאתה מת או נתפס.

וטו - מאפשר לך לשחק בכל השלבים, למעט שלבי הבונוס.

1 - נותן לך 99 חיים.

300[ - חסינות. =

פתפתטת - היעלמות. | לטתטו%0 - מפעיל את הצ'יטים. אתה חייב להפעיל אותו אחרון. שים לב: אם אתה טועה באחד הצ'יטים, כולם מבוטלים ואם אתה מפעיל צ'יט ל הפקה שלו מתבטלת. .

א

כדי ו את הציטים, ו "יו

+)21+511) בזמן המשחק, והקלד אחד מהקודים הבאים: 58 - 1,000 מטבעות

פוסטהק]א, ולאחר מכןץ: 818088081 -

0 מטבעות, ובנוסף 1,000 מטבעות נוספים לכל סימן קריאה. אפשר לרשום עד 0 סימני קריאה.

6 10% > - שינוי גודל החלקה. צותסתסוט > - שינוי רמת האינטליגנציה של הדמות. נע בין 1 ל-100.

טסו 86 * - שינוי השעה. נע בין 1 ל-24.

6 806 * - שינוי מהירות המשחק. נע בין 1,000 - ל-1,000.

8 שסדם * - שינוי קצב גדילת הדשא. נץ בין 1 ל-100.

67 6011 - פתיחת מסך עריכת הדמות. = 1 טסופו - הבית שלך הופך להיות אי

- מים,

הו ;יקא אבר חר אטונגי ד א יז 7 ל

ו 74 - מפעיל/סוגר את עורך

המפה.

1 אתסס811 6זטס - מפעיל/ סוגר

את בלוני העזרה.

| 1101088 - מציג את האישיות ואת תחומי העניין של כל דמות, 2

1 סח 116 - מציג/מסתיר מידע "

לגבי מרצפות.

0 תה 11ה שוגע -- -.

ציור של כל הפריימים.. ! - חזרה על הצ'יט האחרון.

- מפריד בין צ'יטים שונים באותה שורה ה

(כמו בצ'יט של הכסף).

אפשרית, לפחות עם אחד מחברל? >

הקבוצה. אתה אף פעם לא יכול. לע > מתי לאחד האויבים שלך ‏ | > יש משהו מגניב או חשוב... *

8 כאשר אתה מצרף לוחם ‏ - = נוסף לקבוצה, ודא שיש לו / = 05 שיעזור לו בקרב, נסה =

| גם לתת לחבר הקבוצת = החדש מספר יכולות שיאפשרו לו להילחם כמו ‏ =

שצריך בזמן קרבות, ‏ .

לדוגמה, זה יכול ממש. =

להועיל אם לפחות אחד

9 השתמש 7 ה 8 ב הורמנות-

% 4 2 ב

2

מחברי הקבוצה יכול להשתמש ביכולת. ה- ממפו1 בזמן קרב =

% כאשר אתה נלחם במפלצת הבוס ו | התקשורת, אל תשכח להשתמש ביכולת

. 0 ו כ 5 תוכל 6 את

% "₪ - 7 בי 2 2 77 - "*"- . ו 2 3 א ' . , ". . 5 הח . / ענ שאר - / -

ד

בדצמבר, והפעל את המשחק. בחר

ב - ת9ז0נת126 כסוג הדמות, ותגלה שכל = הרימונים הם מתנות מתפוצצות (אני שונא | מתנות מתפוצצות!) ושמטעני החבלה הם 2 7 במיוחד.

ו

הגעת ות 0 המוקשים ונמאס יק להתפוצץ כל פּעם מחדש? זרוק רימון לכיוון שדה המוקשים, ותן לו לפוצץ את המוקשים בזמן שאתה נמצא מאחורי מחסה. כעת אתה רק צריך להיזהר מהצלפים...

= ל = ל 2

2 2 - 5 2-2

ד 2

5 ל : / 4 , " - 4

1

העמר. את -. לוף הסירה הקטנה, והכנס את אחד מחברי הצוות אל הסירה. כעת, אם אתה עושה זאת בתזמון נכון, אתה יכול לאחסן את הסירה בתיק הגב של הצוללן, כאשר חברך לקבוצה נמצא בתוכה! כדי לשחרר את חברי הקבוצה, נפח את הסירה

הקטנה, 0 חט5 ההוזסטוד :080 - - 0500 ו ל ו 2 7 1 2 שי בלו

8 כאשר אתה משחק כ- ססא, הכן בצד 6% מתחפר עם טכנאים שיהיה מוכן לתקוף בהפתעה כאשר האויב שלך עסוק במשהו אחר.

8 השריון של ה-טג8הז80ט1 הוא חלש למדיי, אז כדאי לך לצרף אליו גם טנקים מרחפים 5 1,8א, כדי שיוכלו לספק הגנה אווירית.

8 מערך חיישנים נפרס יכול לגלות סז ז6קוחג.1, ואם אתה לא רוצה שהאויב יתגנב לבסיס שלך, כדאי לך לפרוס מספיק חיישנים.

- 0 א ה ל לת ת לך מתנות מיוחדות מהקופסה שלו

(511610 6208116 ,30018 161 00%61אן 0018 ווח 8 זשווטז ,אססת שחו סקז זססתטה. 1 8%וכ ועוד).

רקס הדינוזאור משמש כמדריך, והוא יכול

לעזור לך כאשר אתה נתקע.

חלק מהשלבים לא מחייבים חמישה 8, אז אתה יכול לחסוך 8ח6אסיך להמשך המשחק.

כדי -- בעיר מהר יותר, ו רכב. פשוט עמוד מול הרכב, שלוף את הנשק והפחד את הנהג בעזרת מספר יריות. לאחר שהנהג בורח מהרכב בריצה, היכנס לרכב וקח אותו לסיבוב.

אם אתה לא יכול לגשת לאזור שמוקף גדר, חטוף טנדר, החנה אותו ליד הגדר ואז טפס עליו וקפוץ מעל לגדר.

כדי לגשת לאזורים מוגנים היטב, חפש נתיב אלטרנטיבי ואז הפתע את החבר'ה הרעים.

הדרך ו היחידה 0 הגמדים ם ולשופר. הניפוץ שלו היא דרך ה- פטמתססה)68 2186) 6 צ ו-000/וא8ט2]. כדאי לך גם לאגור כמה שיותר שיקויים לפני שאתה יוצא לדרך, מכיוון שזהו טיול ארוך ומסוכן.. <>

יהיה עליך לדעת כיצד להתמודד עם קרבות =

לא הוגנים. קרב של שלושה או חמישה נגד אחד מתרחש מדי פעם, ועליך להתמודד עם

האויבים בתבונה: נסה לעמוד כאשר גבך נמצא מול קיר או עצם אחר כדי שלא יתקפו אותך מאחור והשתדל להזיק לאויבים מרחוק, לפני שהם מקיפים אותך.

כאשר אתה נלחם בגמדים, יתכן שתתקשה לפגוע בעזרת הנשק שלך. אבל, אתה יכול להשתמש בלהב ארוך ולהסתכל קצת למטה ‏ כדי לת מהם הפ 2

בונוס ס ה-160ו. רש את הנהג שנמצא ‏ במקום הראשון. השתמש בו לקראת סוף המירוץ כדי לשפר את המיקום שלך, הדרך היחידה לשלוט על המסלולים היא לזכור אותם בעל - פה.

אתה יכול להתנגש בפרות שנמצאות על המסלול, אבל עליך להיזהר מפרות

מתפוצצות שהושארו בידי מתחרים אחרים, הבונוס המגניב ביותר שאפשר לקבל הוא

ספארקי הכלב, השתמש בו על כל חבריך כדי להראות להם כמה "נחמד" אתה.

ל שאתה ו במשחק, קת א את -- וצור לך שכונה שמלאה בדמויות שנוצרו על-ידך. זה יקל על הדמויות שלך להתיידד בהמשך המשחק,

אל תקנה חפצים יקרים ולא מועילים כבר בתחילת המשחק. השתדל לחסוך כסף, וקנה = רק מה שאתה חייב, לפני שאתה משיג עבודה, נסה להתיידד עם == אנשים כדי לשפר את כישורי האנוש שלך. כך, ברגע שתשיג עבודה, תוכל להתקדם. בסולם הדרגות מהר יותר,

האויבים | געים בתבניות קבועות. ; צפה בהם ‏ זמן מה כדי להחליט על הרגע הטוב ביותר כדי להתגנב ולהמם אותם,

כאשר אתה נמצא באזורים לא ממופים (כמו ב אתזסטג:) 6ת! 01 8ח50), חקור כיוון מסוים עד שאתה מגיע לאזור ללא מוצא ואז חזור אחורה וחקור כיוון אחר. השתמש במצפן שלך כדי לשמור על כיוון כללי. הסימן הקטן שנמצא בצד ימין של המסך נצבע בהתאם לסיכוי שאויבים יגלו אותך. כאשר הוא אדום, האויבים בטוח יראו אותך. כאשר הוא צהוב, האויבים עלולים לראות אותך, גם אם הם לא מחפשים. כאשר הוא

שחור, אתה בטוח לחלוטין, כל עוד האויבים

לא מחפשים אותך.

ושוב אנו מפרסמים את כתובתנו ומספר הפקס שלנו לכל טענה, בקשה, טיפים, =

| צ'יטים וכל מה שתרצו. | אז אל תתביישו - אתם מוזמנים לשסיה

כל מה שעולה על דעתכם ל"וויז", ת.ד 9 בני ברק, מיקוד:5114.

כמו כן, אתם יכולים לשלוח פקס ל-03-5708174. רק אל תשכחו לציין = "עבור סודות מחדר התמיכה", בנוסף = לשם וכתובת.

7>+ 40000 560000 /

מאת: ערן פולוסצקי

משחקים שיוצאים לשוק בעקבות סרטים נחשבים למשחקים מהסוג הגרוע ביותר. חברות משחקי מחשב שמשלמות הון בעבור הזכויות, משקיעות בדרך כלל מעט מאוד במשחק ומקוות שהמוניטין של הסרט יעשה את שלו, ושהמשחק ימכור בכל מקרה. למרבה המזל, זה לא המקרה עם 2 עז510 ץ0]' שהצליח להפתיע ו

עלילת .המשחק, כפי שאפשר היה לצפות, עוקבת אחר עלילת הסרט. על השחקן להיכנס לנעליןו של ז64ץ1 1.16 7ל80, ולהציל את /\ הבוקר. כמובן שסכנות רבות אורבות בדרכו של לעש, ויהיה עליו לסייר: בבית יי יי 1 7 יעזור לחבריו הצעצועים (איסוף כבשים עבור ק66?] 30 , איסוף מטבעות עבור חזירון קופת - החיסכון ועוד) ויפתור חידות שונות.

כפי שכבר ציינו, סכנות לא מעטות עומדות ליל ב ד יי שתסייע לו להתגבר על כל מה שיעמוד בדרכו. מ יר יי ל יי ל מ 22 כ ירי ו פיי מסוגים שונים). שנית, ?/₪₪ יכול להסתובב במקום כמו טורנדו ולפגוע בכל צעצוע מרושע יי ולקפוץ אפילו גבוה יותר בעזרת המיני- כנפיים שיש לו,

אחד הדברים החביבים ב-2 ץ5)07 עס|' הוא שהמשחק מאפשר לך לקחת על עצמך מספר משימות בו- זמנית, כך שאף פעם לא משעמם ותמיד יש דברים חדשים לגלות, וחידות חדשות לפתור. בדרך כלל כל חדר (או אזור) מכיל פעילות מסוימת או מספר פעילויות, ואלה מגוונות למדיי. הפעילויות כוללות תחרות עם מכונית מירוץ, השמדת רובוט צעצוע ענק שפועל

0

על קפיץ, ניווט באזורים מסוכנים (ביוב, חומצה וכו'+ ועוד. כל הפעילויות הללו מתרחשות בסביבה עשירה בפרטים, שכוללת כורסאות שמשגרות את 7 גבוה באוויר, מטבח מתפקד, טוסטרים מרושעים, תנורים לוהטים, קופסאות שאפשר לו ו

יי יי ו סביבת המשחק העשירה בצורה מוצלחת למדיי. אפשר לראות שהושקעה עבודה רבה במנוע הגרפי, ושזה לא המקרה הנפוץ של משחק גרוע שיוצא לשוק בעקבות סרט מוצלה. אפילו המצלמה, שמציגה את עולם המשחק מזוויות שונות, תופננה היטב, ובלחיצה על מקש אפשר למקם את המצלמה היישר מאחור" 32 אפשרות נוספת שמציע המנוע הגרפי היא מעבר מהמבט האחורי אל תוך קסדתו של 2%/ש3, כך שאפשר לטווח אויבים בדייקנות רבה יותר, לעבור בין מטרות, וליהנות בצורה הטובה ביותר מאקדח הלייזר,

לסיכום, 2 צזסו5 צסז]' הוא משחק המוד ביותר, ויכול לספק שעות רבות של הנאה לחובבי משחקי פלטפורמה. מבחינת רמת הקושי, המשחק מתאים בעיקר לצעירים שביניכם, למרות שגם אני בגילי המופלג (20 +) הצלחתי ליהנות ממנו.

4 0 0 0 0/0 0/ 4 4 1 4 1 2

בעד:

משחק כיפי, מהנה וחמוד ביותר. נגד:

לא מחדש, קל למדיי.

קהל יעד:

חובבי משחקי פלטפורמה, ובעיקר הצעירים שביניהם.

4 32

21.1 ז-טפח. ואוו קוה

6 זל

| 1'' ' ון\ ' \ ! ו 1 | ן

| האתר הישראל"י - שזהכחט!/60.!//08765.סהסט.עט//:0זח | להשיג ברשתות השיווק, חנויות המחשבים, הצעצועים והספרים. להזמנות 24 שעות ביממה: 03-5124040 %6

1 \ , עחהקחחטט שה[ * ד טומתוש16: הג 4% 1.84 באוי ק0ז31/1 , ושוספטת אוונוז ,31[‏ +שתזהטט6 זטתוט זס/חה 51810 השפוח11 16 מו שמ[ אה טומטתו טס 0 חטבו [06ט0וק 6 דודו שזגן זב שהחטהך ותה 1.00 קסזו!1ו3] 6[ קטז/[0ו .שח] אוה טומוטוושט[נ] 401909 טוגאון 50 וו טזטפט ווק [41. .אזשחאום שץ|זשטקאטז זוטוןן 01 ץ!זטקטזק שו[ תה התחש גו זטםום | .שח] ,1.85% 050 6 01 8אזהחוסטות! ז5)0נקטז סז סקס[ 6 טוז נותה 050060 .>שהוחטוסט זטמ וט זט/מהה .1.5 שמ ו גוסו ) טסו 0 וזו )קית זט %זה הזש ונז ה זט\ווט 35 ית

1 - ול

-

ו ו \,

2 +

הביצוע, = חק

ל 1

ות

1%

ל

ל

5 4

5 כ ל

שקי

מרעננים, גרפיקה מצוינת, אין דם!

כלי נשק: לא מספיק מעניינים, טליגנציה מלאכותית בינונית.

שילונ

-

וי ד )

אלט

==

דטגיה

7 ההות הר הד ה -

"-

--

ונל

ו

וש ה

ו . . ל 2 2 רק הש

ב

7 מאת: רועי ג'נינגס

ו היה משחק תפקידים נפלא, ואחריו יצאה 2 מספר שנים יצאה סדהה נוספת ו יק וו ]0 1167066 :13016 חג )הפו 06 ומ שהייתה בעצם סדרת משחקי אסטרטגיה. עכשין, לאחר שמיצו עד תום את שני הז'אנרים המדוברים, עברו יוצרי הסדרה אל ז'אנר הפעולה והשוק הרווחי של משחקי הווידאו, כשבידם המשחק 9:6ג]\ 0חג 1חקו]1 01 5ו16)ה6ויו: ) משחק פעולה/פנטזיה תלת ממדי. האם | ו-6ו6ג1\ שהה והטווא?

כאמור, סדרת טשוקג]9 שמה והפו!א פופולרית בקרב שחקני המחשב כבר זמן מה. היא נמצאת בשוק כבר כל כך הרבה זמן שאנחנו מקשרים אותה אל ז'אנר משחק התפקידים או חאמטרטוהה כבר-בלי לשים לב. [\18א ]0 ג]00הבטי!) | שמכונה ‏ גם 00 הטוס" של ימי הביניים", משנה את כל וה בזריזות, ומכניס את הסדרה לז'אנר משחקי הפעולה המהירים המכונים גם "משחקי פעולה ממבט שלישי",

אתה משחק את תפקיד 6א48זכ], שבמהלך (20 יי כ יב ה- מט]] 106 ]0 הסו1.68 עבור משפחתו ל ו בניסיונות להרוג אותם, לבסוף הוא נלכד. המשחק מתחיל כאשר אתה מוביל את שאויוכן אל מחוץ למרתפים כדי להשמיד את הליגיון הארור אחת ולתמיד.

בעיקרון, 1 16 01 078הטיו + הוא משחק יי כנראה כי אתה עסוק בירי של קסמים קטלניים. זה נשמע פשוט וזה באמת כך.

מפת העולם במשחק היא למעשה מספר מפות מאוחדות - המעבר בין המפות מודגש בעזרת שינויים סביבתיים בין אזורים שונים של המפות (מאזורים ערפיליים לבהירים ושמשיים). למרות ואת, עולם המשחק של %ז866פטתי) וא8%א ]01 מורכב ‏ במרביתו מעמקים, ממסדרונות וממנהרות. סגנון העיצוב הזה יוצר הרפתקאות דומות למדיי ולא מאפשר יותר מדיי גיוון. מסלול ההרפתקה קבוע מראש כך שאין 1 הולך בדרך הנתונה'- תגיע אל מטרת המשימה!

מה שהמשחק כן מספק והחבה - זה דם ומוות. קרב החרבות מיושם ב - 668ורו" ) 1 1 ]0 במנשק יי

2 2-5

ו

5

אופקים חדטים ?

הקלאסית של הצבע ולחץ (בסגנון ס[מגוכ + לא עובדת ב-1\ 18 01 0068בש"), וצריך לתקוף בתבונה ולהשתמש במגן. כלי הנשק ל ה שי מתאימים במיוחד. נגד אויבים ספציפיים. 6 שלנו הוא בחור די מוכשר, וזה מתבטא במגוון הפעולות שהוא יכול לבצע: גילגולים, הליכה לצד, קפיצה וחסימה הם רק חלק מהפעולות, וכולן יכולות לשמש אותנו היטב במהלך המשחק.

אלמנט נוסף של קרב ב- 1\ :18 01 1840018 ) הוא מערכת הקסם. כמעט כל הקסמים מיובאים ישירות מ- 13816 6ם\ )118 01 1607068 אך מכיוון שהמשחק אינו מונחה תורים, ומכיוון שהמנשק לא נוח - קשה למדיי להטיל קסם ואז לעבור לקסם אחר. עם זאת, הקסמים עצמם מרשימים מאוד מבחינה גרפית.

אוקיי, אז אין לנו הרפתקה אמיתית והקרבות הם פשוטים, אבל מה לגבי פיתוח הדמויות?

ובכן, 1217386 מקבל נקודות ניסיון עבור כל קרב מוצלח, והתכונות שלו משתפרות כאשר הוא עולה שלבים. אבל, תכונות האומץ, המהירות, האינטליגנציה והכושר לא משתפרות בזמן ש- 121366 עולה שלב, וצריך להשתמש בחפצים קסומים כדי לשפר תכונות אלו.

לסיכום, 13916 תה 181 ]0 840618 ) הוא משחק כיפי, אבל בינוני מכל הבחינות.

1 האויבים לא אינטליגנטיים (והם נתקעים מאחורי כל דבר שנמצא להם בדרך), העלילה כמעט ולא קיימת, המוסיקה חוזרת על עצמה, האויבים לא מספיק מגוונים... נשמע כמו משחק נוראי, אבל בצורה מוזרה 1/13816 6הו [ו[טו1/ ]0 פזטן)ורו: ) עדיין מצליח להיות כיפי...

מבחינת השורה התחתונה, נראה בקנה המידה | של אשסשש6]] ]1 ה לא תהיה פה.

! בעד:

משחק פעולה פשוט ומהנה. ] נגד:

תקראו את הפסקה האחרונה!

ו

| חובבי משחקי פעולה/הרפתקאות ממבט שלישי: שנמאס להם מלארה קרופטו!

/ , .

ו ו זו ו ו ו 0

| 79.

8 / 1 : 1 כ -.- + = . - 5 6 . . 4 3 | ב ן .+ שה = |

1 :50 10 421997 עשס !16.0"

וו 0

8

. , . .

- - %6. ה 450" + 55" : 3 --5 " -. תי < - - 5 5 + 4 0 3 ₪25.06 ה 5 יר . ם 8 2-5 5 . .- - - - ו 5. : 8 : מ . . . 5+ / ל 45 , 4 . . .+ . * 5צָ = 5 8

. . + .*

0 פחוג

. + .

- -. -

טחוס 6ש011טק53ת זוטה) 01 6%והשקטתק כתה >6והגה שגזו תג זה הו הזו זסו!ו0 [41/

סט סז וחד .1.04 -

י [מנ] . ח10ובזסלך 0-0 6תהש50110 הטעמ עם 26010060 .186 , מסו5וש1ו6 .60022000 הנודוסי] 1 ז6ו501₪.

. . . .

% , * + -

.

,

.

סז ).ה סוהכ) 01 >קההטחות) קקטו

' 5 5

שזסצסת 15פ1 %11/ סח[ ,תה 50 16 ]0 ההז ה 15 זז י + + +

ב

.- 4 1 .

ברוך הבא לעולם החשאי של שכירי החרב.

עליך להסתובב ברחבי העולם במטרה לאתר ראשי נפץ גרעיניים שנמצאים בידיים הלא נכונות..

= בקרו במקומות עוצרי בשימה בחמש יבשות שת ָ | הלחמו בטרוריסטים בעזרת מגוון כלי נשק 0 0 = = מציאותיים. 0

לבו לאורך 0 משימות סודיות ברחבי העולם. > 0 | החל מרכבת. מטען דוהרת באפריקה, ועד לבארות. .

/ ו

הנפ בק ו -\

וו 26 שעות ביממה: ו

ו

מאת: מאת גיא אהרון

ערכת ההרחבה ‏ הרשמית ‏ של סימולציית = העתידנית 3 סוה 66ו\ מוסיפה למשחק מספר 31116160 (מכונות קרב) חדשות, כמה כלי נשק חדשים, ררכים נוספות לשחק ב7ז6ע3[ק1!|ו1א\ ומשימות חדשות כמספר המשימות במשחק המקורי. שחקנים שנהנו | מהמשחק והגרפיקה | של 3 סוה 66% ייחנו ודאי מהתוספות ומהמשימות הקשות היותר שערכה זו ו פפל הנראה, שום ניסיון להתעלות על הסטנדרטים שקבע המשחק המקור, ולכן, מי שמצא את 3 טנג /\ 166 קצר או חסר"*השראה, לא ימצא משהו שונה בתוספת זו.

3 זו ל\ 166 היה ונשאר משחק יפה מאוד חזותית, וכך גם הטס] 6וזוע. מכונות הקרב השונות, שכוללות עכשיו גם את אטלס דמוי האדם ואת מסאקארי ההורס, מונפשות למופת ומרשימות ביופיין. הן נראות, זזות ואף נשמעות כמו טנקים של (50 טון - שזה מה שהן. ל - 100 12116 נוספו כמה אפקטים מיוחדים שגורמים למשימות להיראות אפילו טוב יותר מפעם. הפיצוצים והיריות נראים ונשמעים מעולה, ונותנים תחושה של קרב אמיתי, לאור זאת קצת חבל שהן פס הקול של המשחק המקורי והן הדיבוב לא עברו שיפור כלשהו.

התרחישים החדשים ב-100\ 8טזגזו קשים יותר מאלה שבמשחק המקורי, אך הדבר לא הופך אותם בהכרח למהנים יותר. ב- מ100/ א6וגזו?] יש כ-20 משימות, שחלקן מ ו כלומר של הטובים, והשאר הן משימות ברצף, אך לא קשורות זו לזו, של הצד השני במלחמה ל בקמפיין כדאי לשים לב לא להשמיד את כוחות האויב עד עפר, כדי שיהיה ניתן "להציל" חלק מהמכונות שלהם ולהעביר אותם איתך למשימה הבאה. כשתשחק בצד של הפיראטים, עם זאת, לא תצטרך לדאוג בקשר ללקיחת מכונות אויב,

ב

כי סביר להניח שתהיה עסוק בלהרחיק ממך את גלי הצבאות של 6ז0ק5 זסחמ] שתוקפים אותך בלי הרף ובעוצמה.

גם אם אתה אחלה מפקד - לא נותן למכונות שלך להתחמם או לחלופין מציף את הכור שלך בנוזל קירור, מנצל את היתרונות הייחודיים של כלי הנשק שלך, מכוון כמו שצריך ונע מהר - עדיין תגלה שהתבוסה מגיעה מהר בזכות הגודל של צבאות חאויב והדיוק הקטלני שלהם. חלק ממשימות המשחק, בייחוד אלה הקשורות בהגנה על מוצבי-מפתח, קשות באופן מתסכל. ו יי ו הרבה זמן לחשוב על דרכים שבהן המשחק הזה היה יכול להיות טוב יותר.

אבל החלק הבלתי נסבל באמת בערכת ההרחבה הזו הוא משימות הלילה המופיעות כאן לראשונה, שבהן עליך להילחם באויביך לאור הפנסים " של מכונות | הקרב | שלך. ב-]] זסןזזג \\ 166 היו הרובוטים מצוידים בראיית לילה ירוקה ובעוד אפשרות לשיפור המראח, שניהם הותאמו במיוחד לראיית לילה. השימוש כאן בפנסים מיושנים וקצרי טווה נראה כמו חזרה לאחור - וזה מאכזב מאוד. השימוש בפנסים בלילה מערב אמנם שיקולים טקטים חדשים, שכן קשה לראות אותך אם אתה מכבה אותם, אלא שלא ממש כיף לירות אל תוך החושך, כשניתן לראות רק רצועת אדמה קטנה מלפניך.

כמו 3 זסווה )166 המקורי, הבעיה של 100 1168 היא שהוא לא מצליח להקיף את הטווח ואת קגה המידה של העולם שבו הוא

עוסק. הגרפיקה היפה והשליטה המוצלחת במשחק מנסים להסיט את הדעת מחחוסר בתרחישים שווים והתחושה הלא - מהוקצעת של מערכת הקרב. וכך, ייתכן שלחלק מהשחהקנים יספיק לטפס לתא השליטה של אטלס ולחוש בכוח הנלווה. אך עם זאת, למרות שהמשחק מצליח להמחיש את הגודל והעוצמה של רובוטי הענק, הוא לא יוצר סביבה גדולה או מעניינת מספיק כדי להצדיק את קיומם.

22

54 2וש

בעד:

יפה מאוד ומעוצב, ובהחלט נותן את התחושה. כמה רובוטים וכלי נשק חדשים וחביבים.

ג

כמו המשחק המקורי - עדיין חסר מעוף למדיי. שלא כמו המשחק המקורי * קשה מדיי עד תסכול לעתים.

קהל יעד:

מעריצ' 3 פוסחזגשחססוו, אך לא

אלה שמחפשים משהו טוב יותר כ]-3 זסזז ץע ח66ו\.

9

: 5 5 % :4 2 " הש - 0

/ 2 0

מאת: ערן פולוסצקי

וק

לשחק במשחק הרפתקה טוב? חוץ מ- ספתהסהג] חוז1), = קשה -₪ לא? טוב, זה בגלל שכמעט ולא יוצאים משחקי הרפתקה בימים אלו, שלא זי ו ו

7 - בי ב המשחקים מנסים ללכת על "הצלחה| ו פעולה/ אלימות או משחק אסטרטגיה. | יי מצליחים למכור, וזו בעיה רצינית | עבורנו, חובבי ההרפתקאות. אבל, יש אור בקצה המנהרה - הז'אנר לא מת סופית, ב 0 והוזנ) היה משחק הרפתקה מוצלח ביותר, ‏ ו=|וט. ת006ו11 :176% זגו5 מנסה גם הוא להחיות את הז'אנר, למרות שהוא עושה ואת בצורה קצת פחות. טובה מ- ספה הה-] הו ),

|וצ] ת111006 :176% זג51 מתרחש, כפי שבוודאי הבנתם כבר, בעולם של 176% זג51. למעשה, המשחק עצמו מתבסס על הסרט האחרון של 176% 9188 שיצא לקולנוע - "ה0וז60דוטאח]", אם ראיתם את הסרט, אתם בטח מסכימים' שהוא לא ממש שווה צפייה נוספת, שלא לדבר על משחק מחשב, אבל למזלנו |( ח111006 לא מבוסס בצורה ישירה על הסרט, אלא מתרחש זמן מה אחריו. בקיצור, יש לנו כאן עלילה חדשה לחלוטין, עם רקע

0

% ו >= הסק\ וקו( ההז

פב שר 0 2 4 ג % 7 * יש ל - % ו 4 גת 1 ו = : / - < . , 27 "ץש

שמוכר לכולנו מהסרטים: הקודמים בסדרה. במהלך המשחק, אתה נכנס לנעליו של סמל בצי, ועליך להתלוות לפיקארד ודאטה כדי לסייר ‏ בחפירות ‏ ארכיאולוגיות | חדשות שנמצאות, מן הסתם, על פני הכוכב בו התרחשה כל הפעולה בסרט האחרון. למרבה הפלא (גאו שלא...), מיד עם הנחיתה העלילה מתחילה להסתבך, ואתה מוצא את עצמך בהרפתקה ביחד | 0 מעורערים של 176% זהו5 . ₪]]אני לא רוצה להרוס את ]ההנאה | מהמשחק בכך שאספר את העלילה, אבל ₪₪] מספיק אם אציין שנתקלים | * בגזע חדש, עוצרים ניסיון

פלישה של הרומולאנים ועוד ועוד.

ל

חשוב למדיי מכפל משחק הרפתקה, אך זה די

בסופו של דבר, אחרי הכל, משחקי ההרפתקה הטובים ביותר הם אלו שמפילים חידות הגיוניות,

ו

ולא אלו שמחייבים אותך לבחור חפץ ואז ללחוץ אתו על כל דבר אפשרי.

למרבה המזל, |ו% 1106068 הוא משחק הרפתקה מהסוג ה"טוב", והחידות בו הן ממש ברמה. כל הרמזים לפתרון החידה נמצאים לך ממש מתחת לאף, ואתה רק צריך להשתמש בתאים האפורים שיושבים. בתוך הגולגולת

הגדולה שלך. כן, אני יודע שמוח של שחקני מחשב ‏ די הםליך 2 אחרי (עודף | של אאא צג א הז ו-₪ א 11), אבל מרגע שמנערים את האבק - אין דרך חזרה. כבר הרבה זמן שלא ראיתי חידות שכל כך כייף לפתור, והרגע הבודד בו אתה ממש מבין מה עליך לעשות כדי להתגבר על המכשול שעומד בפניך גורם לך להרגיש טוב כל כך, שאתה לא יכול לעזוב את המשחק.

טוב, אז די סיכמנו את כל הצדדים במשחק המצוין הזה, אבל רק נזכיר שהמשחק נעזר במנוע תלת ממדי חביב למדיי, ושפיקארד ודאטה נראים ונשמעים בדיוק כמו בסדרה. בקיצור, אם אתם מחפשים משחק הרפתקה טוב ו ו יי אם אתם חובבי 116% 191פ, השמחה רבה עוד יותר, ותוכלו לסייע לגיבורים שלכם לבצע את המשימה שלהם בהצלחה ולסכל את התוכניות של ה"חבר'ה הרעים". הנאה מובטחת!

ועש////

8 0

אםטרטגיה

מאת: אורן רביב

כדי להיות מפקד באמת דגול אתה צריך שיהיו לך תכונות רבות ומגוונות. ו מנקודת מבט עליונה ומרוחקת בסגנון 6 ו ל ו גם את הצד היותר כואב, הצד המלא בפיצוצים גדולים של הקרב לפי מיטב מסורת זסוזז )₪66 .

במשחק 3'1] המקורי, כוח הגנת החלל הלאומי שי ו יי קולוניליסטי, ה- \/6'), בבסיס המאבק עמד חומר שנתגלה ב-952|

הסקרנות

שזכה לשם |ג161/\--₪10. את המדעית | קשה וההוקרים החליטו לנסות ולמזג בין בני אדם ‏ לטכנולוגיה המתבססת על החומר החדש. היצורים שנוצרו נקראו אטמט וה-5%א ו האולטימטיבי במלחמה, ציפייה שהתבררה כאופטימית מדיי כאשר התחוור למדענים כי הניסוי נכשל ובמקום חיילים צייתנים ונותני הקשב התקבל אויב חדש. בשלב זה, שני הכוחות הלוחמים מחליטיט להתאגד ולהקים את ה-"15]2 כדי להילחם כנגד האויב המשותף. 2 311162006 מתחיל | כאשר אנחנו מגלים כי בסיס ‏ סוחי- של ה- :1502 בפלוטו שש הותקף על ידי כוח בלתי ידוע. קצת קשה להסביר מה קורה אחר כך מבלי | להרוס לכם את ץצ ל י.ל ת המשחק, ‏ רק נאמר שהכוח התוקף נקרא אחסו8